เพื่อนแท้

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

509_1305984371pvvvเพื่อนแท้ของฉัน (MY TRUE FRIENDS)

T R U E F R I E N D


T houghtful  (คิดถึงผู้อื่น)       
R espectful  (มีความเคารพผู้อื่น)   
U nderstanding  (เข้าใจผู้อื่น)       
E xemplary  (น่าเอาเป็นแบบอย่าง)   

F aithful  (ซื่อสัตย์)           
R eliable  (เชื่อถือได้)           
I n-touch  (มีมนุษยสัมพันธ์)       
E ncouraging  (คอยให้กำลังใจ)       
N o-nonsense (ไม่เหลวไหลไร้สาระ)   
D edicated  (เสียสละ)           
S ympathetic  (เห็นอกเห็นใจผู้อื่น)

เพื่อนที่ซื่อสัตย์เป็นที่พักพิงอันมั่นคง
ผู้ใดได้พบเจอ  เหมือนดั่งพบสมบัติ
เพื่อนแท้รักคุณเสมอไม่ว่าเวลาใด
และพี่น้องสามารถพิสูจน์กันได้ในยามทุกข์ยาก
(สภษ 17:17)