แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

อิสรภาพ

จดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย 5:13
พระเจ้าทรงเรียกท่านให้มารับอิสรภาพ

ท่านนักบุญเปาโลอัครสาวกเรียกให้ชาวยิวเป็นอิสระ เป็นอิสระที่จะมีความรับผิดชอบ เป็นอิสระที่จะไม่อิจฉา ไม่ริษยา หรือการเป็นคู่แข่งกัน

เด็กๆ มักจะพูดว่า

 • พรุ่งนี้พวกเราจะออกไปทัศนศึกษา แต่คุณครูบอกให้กระทำตามที่คุณครูสั่ง ไม่มีอิสรภาพเลย

เราจะตอบเขาอย่างไร

 • การกระทำตามที่เธอต้องการนั้นไม่ได้หมายความว่ามีอิสรภาพ เมื่อเธอไปทัศนศึกษา เธอต้องระมัดระวังและมีความรับผิดชอบ

หยุดเพื่อคิดสักครู่

 • บางครั้งเด็กคิดว่า อิสรภาพหมายถึงการที่พวกเขาไม่ถูกควบคุม
 • ถ้าอิสรภาพของเราหมายถึงการไม่เคารพต่อเพื่อนบ้าน นั่นไม่ใช่อิสรภาพ
 • อิสรภาพหมายถึงการจัดการสิ่งต่างๆด้วยความรับผิดชอบ ถ้าเราคิดว่าบางสิ่งนั้นดีสำหรับเรา แต่ไม่ดีสำหรับทุกคนก็คงไม่ใช่สิ่งดีสำหรับเราเช่นกัน


เกมบิน
อุปกรณ์

 • เชือก ผ้ารูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส 10 x 10 ซม. กระดาษย่นสีต่างๆ ยาว 30-40 ซม. ขี้เลื่อย หรือทราย

1.     ใส่ทราย 1 ช้อนโต๊ะลงในผ้า
2.     จับมุมทั้งสี่ขึ้น และผูกด้วยเชือก ใช้เชือกยาวประมาณ 50-70 ซม. เพื่อให้ยาวที่จะเหวี่ยง
3.     ผูกทับด้วยกระดาษย่นหลายๆ สี

 • ในการเล่นเกมนี้ ควรเล่นนอกบ้านและควรระมัดระวังไม่ให้เหวี่ยงไปโดนผู้อื่น


เล่นกับน้ำ
การเล่นเกมนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน เป็นเกมเล่นสนุกๆ
อุปกรณ์

 • แก้ว (ให้เท่ากับจำนวนสมาชิก) ถังน้ำ 2-3 ใบ น้ำและที่ถูพื้น

ครั้งแรก
1.     ใส่น้ำในแก้วแต่ละใบจำนวนครึ่งแก้ว
2.     เล่นกับน้ำที่อยู่ในแก้ว
3.    ห้ามให้น้ำกระเด็นออกมานอกแก้ว ใครทำน้ำหกหรือกระเด็นออกจากแก้วต้องออกจากการเล่น
4.     การเล่นนี้ไม่ควรเกิน 5 นาที
ครั้งที่สอง
1.     ใส่น้ำลงในถังแต่ละใบจำนวนครึ่งถัง
2.     วักน้ำในถังเล่น
3.     ห้ามให้น้ำกระเด็นออกนอกถัง ถ้าน้ำหกออกมานอกถังให้ใช้ที่ถูพื้นเช็ดให้แห้ง
4.     การเล่นครั้งนี้ควรให้นานกว่าครั้งแรก

 • การเล่นครั้งใดสนุกว่ากัน
 • การเล่นครั้งใดจำกัดเรามากว่ากัน
 • การเล่นทั้งสองครั้งมีกฎ แต่การเล่นครั้งใดทำให้เราเป็นผู้มีความรับผิดชอบมากกว่ากัน


ข้อตั้งใจประจำสัปดาห์
ฉันจะเลือกที่จะเป็นอิสระจาก...