แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
2.1พระวรสารนักบุญมัทธิว 21:5

จงบอกธิดาแห่งศิโยนว่า ดูซิ กษัตริย์ของท่านเสด็จมาพบท่าน มีพระทัยอ่อนโยนประทับบนลา
เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม ประชาชนต้อนรับพระองค์ด้วยกิ่งปาล์มและกิ่งมะกอก ไม่ใช่เรื่องปกติที่กษัตริย์จะประทับบนหลังลา โดยปกติ กษัตริย์จะประทับบนรถม้า อย่างไรก็ตาม กษัตริย์พระองค์นี้พิเศษกว่าองค์อื่น พระองค์ทรงเป็นองค์สันติราชา ทรงเสด็จมาและประทับอยู่ท่ามกลางเรา พระองค์ไม่ทรงมีสิทธิพิเศษใดเลย

เด็กๆ มักจะพูดว่า
♦ ท่านเคยเป็นคนยากจน เป็นคนถ่อมตัวหรือเปล่า

เราจะตอบเขาอย่างไร
•       ไม่เคย คนถ่อมตัวคือบุคคลที่ไม่ได้สนใจเฉพาะแต่ตนเองเสมอไป

หยุดเพื่อคิดสักครู่
  • บางครั้งเมื่อเด็กยังเล็ก พวกเขามีความประทับใจในบุคคลที่อยู่ในฐานะสำคัญๆ หรือผู้มีทรัพย์สมบัติมาก เด็กๆ ต้องเรียนรู้ว่า ถึงแม้บางคนมีฐานะหน้าที่การงานใหญ่โต หรือมีทรัพย์สมบัติมากมายนั้น มิได้หมายความว่าบุคคลนั้นจะดีกว่าคนอื่นๆ เราทุกคนมีความน่าเชื่อถือเท่าๆ กัน ไม่ว่าเราจะเป็นใคร
  • ช่วยให้เด็กรู้ถึงคุณธรรมความถ่อมตัวในบุคคลที่พวกเขารู้จัก เช่น เพื่อนๆ ญาติพี่น้อง ในเหตุการณ์ปัจจุบันต่างๆ ในภาพยนตร์ หรือในนิทานต่างๆ
พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม
บทละคร
  • ♦ เมื่อประชาชนได้ข่าวว่าพระเยซูเจ้ากำลังเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม พวกเขาเก็บรวบรวมกิ่งปาล์มและออกไปต้อนรับพระองค์
  • ♦ มีหลายคนวางเสื้อคลุมของพวกเขาลงบนถนน ในขณะที่อีกหลายๆ คนตัดกิ่งไม้มาวางเป็นพรมให้พระองค์
ฝูงชนตะโกนว่า
•      โฮซานนาแด่โอรสของกษัตริย์ดาวิด
•      โฮซานนา ณ สวรรค์สูงสุด
•      โฮซานนา ขอถวายพระพรแด่ผู้มาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า

♦ พวกเธอคงเคยเห็นตอนนี้ในภาพยนตร์เรื่องเยซูชาวนาซาเร็ธ

พรมที่ทำด้วยดอกไม้
งานฝีมือ
อุปกรณ์  :     ชอล์ค กระบอกฉีดน้ำ ไม้กวาด ที่โกยผง ดอกไม้ น้ำ

ใช้ชอล์ควาดรูปกระต่าย ลูกไก่ นกพิราบ หรือสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวันปัสกา บนพื้นนอกบ้าน (หรือบนกระดาษแผ่นใหญ่ถ้าทำในบ้าน)
1.    ใช้ดอกไม้เรียงลงในรูปต่างๆ ที่วาด โดยใช้สีดอกไม้ตามลักษณะสิ่งนั้นๆ เช่น ในรูปวาดนกพิราบ อาจจะใช้ดอกไม้สีขาว ลูกไก่
2.    ใช้ดอกไม้สีเหลือง หรือกิ่งมะกอกใช้ใบไม้สีเขียวในส่วนที่เป็นพื้นให้ใช้ใบไม้สีเขียวหรือสีเหลือง
3.    ถ้าพรมที่ทำขึ้นนี้อยู่นอกบ้าน ควรฉีดน้ำเพื่อให้ดอกไม้และใบไม้อยู่ได้นานขึ้น

ข้อคิดประจำสัปดาห์

♣ ฉันจะคิดว่าทุกคนต้องการความช่วยเหลือ แม้บุคคลที่ฉันคิดว่าเป็นบุคคลสำคัญ