แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความเรียบง่าย


กิจการอัครสาวก 2:46
ทุกๆ วัน เขาพร้อมใจกันไปที่พระวิหารและไปตามบ้าน เพื่อทำพิธีบิขนมปัง ร่วมกินอาหารด้วยความยินดีและเข้าใจกัน

บรรดาคริสตชนกลุ่มแรกๆ อยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ พวกเขาไปที่พระวิหารทุกวัน พวกเขาแบ่งปันสิ่งที่มีแก่กัน โดยไม่กังวลในเรื่องไม่เป็นเรื่อง

เด็กๆ มักจะพูดว่า

 • ถ้าฉันใส่สร้อยข้อมือและสร้อยคอ ฉันจะดูโก้เก๋มากขึ้นไม่ใช่หรือ

เราจะตอบเขาอย่างไร

 • เธอไม่ได้ดูโก้เก๋มากขึ้นเพราะเธอสวมใส่สิ่งต่างๆ มากมาย แต่บ่อยครั้ง การสวมใส่สิ่งเรียบง่ายเพียงสิ่งเดียวก็สามารถทำให้เธอดูโก้เก๋ได้

หยุดเพื่อคิดสักครู่
แบ่งปันการไตร่ตรองต่อไปนี้กับเด็กๆ

 • ถ้าเธอกำลังเดินไปตามถนน และมองเข้าไปในร้านขายรองเท้าแห่งหนึ่ง คงยากที่จะวิจารณ์รองเท้าที่ตั้งโชว์ไว้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ถ้าตู้โชว์นั้นมีรองเท้าเพียงคู่เดียว หรืออย่างมาก 3 คู่ ก็จะง่ายสำหรับเธอที่จะวิจารณ์ เพราะความเรียบง่ายและความโก้เก๋ที่เขาตั้งโชว์

อะไรคือความแตกต่าง
การเที่ยว
    ถ้าเธออาศัยอยู่ในเมืองก็จะพบวัดที่มีศิลปะแตกต่างกัน บางแห่งสร้างแบบโกธิค บางแห่งแบบบาโรค หาโอกาสไปเยี่ยมวัดต่างๆ
ถ้าไปไม่ได้ อาจดูจากรูปภาพ หรือวีดีทัศน์ของวัดเหล่านั้น

 • มองดูการตกแต่งที่สำคัญๆ
 • มีรูปสัตว์จำนวนเท่าใด
 • มีรูปที่แสดงถึงสวรรค์หรือไม่
 • พระเยซูเจ้าอยู่ตรงไหน
 • บุคคลต่างๆ ในภาพกำลังทำอะไร
 • มีดอกไม้หรือไม่ มีชนิดใดบ้าง บอกชื่อได้หรือไม่

ลองนึกดูว่าการสร้างวัดเหล่านี้มีความยากลำบากเพียงใด

อีกวันหนึ่ง เธออาจจะไปเยี่ยมวัดคาทอลิกที่อยู่ใกล้บ้าน อาจจะดูจากรูปภาพหรือวีดีทัศน์

 • วิจารณ์ถึงแบบที่เรียบง่ายของวัด
 • วัดที่เราเห็นเมื่อวันก่อนแตกต่างจากวัดที่เห็นวันนี้อย่างไร
 • ความแตกต่างอะไรที่จะวิจารณ์

    เด็กๆ จะวิจารณ์รายละเอียดต่างๆ ได้น้อยในความเรียบง่ายของโครงสร้าง และภาพวาดอาจประยุกต์ใช้กับอนุสาวรีย์ รูปภาพหรือแฟชั่นโชว์ทางโทรทัศน์ก็ได้

ตัดเสื้อผ้ากระดาษ
อุปกรณ์

 • แบบ กระดาษลอกลาย กระดาษเปล่า สีเทียน หรือสีไม้ ดินสอ กรรไกร

1.    ใช้กระดาษลอกลายวาดภาพเด็กชายและเด็กหญิง และวาดเสื้อผ้า และระบายสีให้สวยงาม
2.     เด็กๆ อาจจะใช้กระดาษเปล่าวาดเสื้อผ้าเพิ่มเติมได้ตามแบบที่ตนชอบ
3.    เพื่อทำให้ภาพแข็งแรง อาจจะแปะกระดาษลอกลายลงบนกระดาษแข็งก็ได้ จะทำให้คงทนได้มากขึ้น
4.     ระบายสีและตัดแต่ละภาพ
5.     เด็กๆ ช่วยกันแต่งตัวตุ๊กตา เปลี่ยนเสื้อผ้าตามที่ชอบ

ข้อตั้งใจประจำสัปดาห์
ฉันจะเตือนตนเองว่าสิ่งต่างๆ รอบตัวฉันดึงดูดฉันเพราะความเรียบง่าย