ปรีชาญาณ

salomonสุภาษิต 8:10
ปรีชาญาณ กล่าวว่า “จงรับคำสอนของเราแทนเงิน และความรู้แทนทองคำบริสุทธิ์”

มนุษย์ทุกคนไม่ว่าคนหนุ่ม คนชรา หรือแม้แต่เด็กๆ ต้องการรู้วิธีเลือกสิ่งถูกต้องในชีวิต

เด็กๆ มักจะพูดว่า

  • เมื่อฉันโตขึ้น ฉันจะหาเงินให้ได้มากๆ

เราจะตอบเขาอย่างไร

  • เราต้องการเงินเพื่อดำรงชีวิต แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือการมีความสุข

หยุดเพื่อคิดสักครู่

  • ชีวิตเต็มไปด้วยการเลือก
  • คุณธรรมของปรีชาญาณช่วยเราให้เลือกสิ่งที่ถูกต้อง และกระทำอย่างถูกต้อง


ให้เราฟังเรื่องราวของกษัตริย์ที่ฉลาดพระองค์หนึ่ง
1 พงศ์กษัตริย์ 3:16-28

วันหนึ่ง หญิงโสเภณีสองคนมาเฝ้ากษัตริย์ ยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์ หญิงคนหนึ่งทูลว่า “พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าและหญิงคนนี้อยู่ในบ้านเดียวกัน ข้าพเจ้าคลอดบุตรคนหนึ่งขณะที่นางอยู่ในบ้านด้วย หลังจากที่ข้าพเจ้าคลอดบุตรแล้วสามวัน หญิงคนนี้ก็คลอดบุตรด้วย ข้าพเจ้าทั้งสองคนเท่านั้นอยู่ในบ้าน ไม่มีผู้อื่นอยู่ด้วย มีเพียงข้าพเจ้าทั้งสองคนเท่านั้น คืนหนึ่ง บุตรของหญิงคนนี้ตาย เพราะบังเอิญถูกเขานอนทับ เขาลุกขึ้นกลางคืนนั้น นำบุตรมาวางไว้ข้างตัวข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าลุกขึ้นตอนเช้าเพื่อให้บุตรกินนม ก็เห็นว่าเด็กตายแล้ว แต่เมื่อสว่าง ข้าพเจ้ามองดูอย่างละเอียดก็เห็นว่าเด็กที่ตายไม่ใช่บุตรที่ข้าพเจ้าคลอด

หญิงอีกคนหนึ่งก็แย้งว่า “ไม่จริง เด็กที่มีชีวิตเป็นลูกของฉัน เด็กที่ตายเป็นลูกของเธอ” หญิงคนแรกก็โต้เถียงว่า “ไม่จริง เด็กที่ตายเป็นลูกของเธอ เด็กที่มีชีวิตเป็นลูกของฉัน” ทั้งสองคนโต้เถียงกันอยู่เฉพาะพระพักตร์กษัตริย์ กษัตริย์จึงตรัสว่า “หญิงคนนี้อ้างว่า “ลูกของฉันยังมีชีวิต ลูกของเธอตายแล้ว” แต่อีกคนหนึ่งก็พูดว่า “ไม่จริง ลูกของเธอตาย แต่ลูกของฉันยังมีชีวิต” กษัตริย์รับสั่งว่า “จงนำดาบมาให้เรา” มีผู้นำดาบมาถวาย พระองค์ตรัสสั่งว่า “จงผ่าเด็กที่ยังมีชีวิตเป็นสองส่วน ให้หญิงทั้งสองไปคนละส่วน”

หญิงคนที่เป็นแม่ของเด็กที่ยังมีชีวิตรู้สึกสงสารบุตรของตน จึงทูลกษัตริย์ว่า “พระเจ้าข้า ขอทรงให้เด็กที่ยังมีชีวิตแก่เขาไปเถิด อย่าฆ่าเด็กนั้นเลย” แต่หญิงอีกคนหนึ่งพูดว่า “เด็กคนนี้ต้องไม่เป็นทั้งของฉันและของเธอ จงผ่าเป็นสองส่วนเถิด” กษัตริย์จึงทรงวินิจฉัยว่า “อย่าฆ่าเด็กเลย จงให้เด็กที่ยังมีชีวิตแก่หญิงคนแรกเถิด นางเป็นแม่ที่แท้จริงของเด็ก” เมื่อชาวอิสราเอลได้ยินคำพิพากษาของกษัตริย์ ต่างก็มีความยำเกรงพระองค์ เพราะตระหนักว่า พระเจ้าประทานพระปรีชาญาณแก่กษัตริย์เพื่อพิพากษาคดีอย่างยุติธรรม

ท่านคิดอย่างไร
ไตร่ตรอง

  • ท่านคิดว่ากษัตริย์จะแบ่งเด็กออกเป็นสองส่วนจริงๆ หรือไม่
  • ทำไมมารดาที่แท้จริงของเด็กจึงต้องการมอบบุตรของนางให้กับหญิงอีกคนหนึ่ง
  • ถ้าท่านเป็นแม่ของเด็ก ท่านจะทำอย่างไร
  1. กษัตริย์ซาโลมอนแสดงถึงความฉลาดของพระองค์
  2. ท่านจะอธิบายถึงคำว่าปรีชาญาณอย่างไร

ข้อตั้งใจประจำสัปดาห์
ในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้อง ฉันจะกระทำอย่างดีที่สุด และจะช่วยผู้อื่นให้กระทำแบบเดียวกันด้วย