แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง คริสต์มาส

กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิความรู้ คริสต์มาส ประวัติและประเพณี

  • วีดีทัศน์ เทศกาลพระคริสตสมภพ โดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช
  • วีดีทัศน์ การประสูติของพระเยซูเจ้า
  • เพลง พระทรงบังเกิด
  • E-book มาเฉลิมฉลองคริสต์มาสกัน
  • ประวัติ ประเพณี และความสำคัญ ของวันคริสต์มาส

กิจกรรมที่ 2 ค้นหาคำ การประสูติของพระเยซูเจ้า

กิจกรรมที่ 3 คำสลับอักษร เกี่ยวกับคริสต์มาส

กิจกรรมที่ 4 จับคู่ การประสูติของพระเยซูเจ้า

คริสต์มาส re