แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง คริสต์มาส

กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิความรู้ คริสต์มาส ประวัติและประเพณี

  • วีดีทัศน์ เทศกาลพระคริสตสมภพ โดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช
  • วีดีทัศน์ คริสต์มาสแรกของโลก (Supper Book)
  • เพลง พระทรงบังเกิด
  • E-book มาเฉลิมฉลองคริสต์มาสกัน
  • ประวัติ ประเพณี และความสำคัญ ของวันคริสต์มาส

กิจกรรมที่ 2 ค้นหาคำ การประสูติของพระเยซูเจ้า

กิจกรรมที่ 3 คำสลับอักษร เกี่ยวกับคริสต์มาส

คริสต์มาส re

 

ค้นหาคำ การประสูติของพระเยซูเจ้า by CCBKK