แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิความรู้ เรื่องเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ประกอบด้วย

  • บทเพลง เชิญเสด็จพระมหาไถ่
  • วีดีทัศน์ เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ (คพ.เชษฐา ไชยเดช)
  • E-book การเตรียมฉลองคริสต์มาสของชาวคริสต์
  • ประวัติ พิธีกรรม พระวาจา บุคคลสามคน ท่าทีที่เหมาะสม คุณธรรม เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ
  • นพวารเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพ วันที่ 16-24 ธันวาคม

 กิจกรรมที่ 2 ปฏิทินเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าและเทศกาลพระคริสตสมภพ 2021

 

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า re

advent calendar 2021 re