แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง พระจิตเจ้า

กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิความรู้ พระจิตเจ้าคือใคร ประกอบด้วย

  • เพลง เชิญมาเถิดองค์พระจิตเจ้า (เทเซ่)
  • สัญลักษณ์ของพระจิต
  • พระคุณพระจิต 7 ประการ และ E-book พระคุณพระจิต
  • ผลของพระจิต

กิจกรรมที่ 2 จับคู่ พระคุณพระจิต

กิจกรรมที่ 3 เกมตอบคำถาม พระคุณพระจิต

กิจกรรมที่ 4 การไล่ล่าเขาวงกต สัญลักษณ์ของพระจิต

กิจกรรมที่ 5 ค้นหาคำ ผลของพระจิต

กิจกรรมที่ 6 คำสลับอักษร ผลของพระจิต

กิจกรรมที่ 7 ล้อสุ่ม พระคุณพระจิต

พระจิตเจ้าคือใคร resize

จับคู่ พระคุณพระจิต 7 ประการ by CCBKK

เกมตอบคำถาม พระคุณพระจิต 7 ประการ by CCBKK

การไล่ล่าเขาวงกต สัญลักษณ์ของพระจิต by CCBKK

ค้นหาคำ ผลของพระจิต by CCBKK

คำสลับอักษร ผลของพระจิต by CCBKK

ล้อสุ่ม พระคุณพระจิต 7 ประการ by CCBKK 