แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ซีนอด 2021-2023

กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิความรู้ ซีนอด 2021-2023 ถาม-ตอบ, ความหมายโลโก้, ดาวน์โหลดเอกสาร ฯลฯ

กิจกรรมที่ 2 ค้นหาคำ ซีนอด 2021-2023

กิจกรรมที่ 3 คำสลับอักษร ซีนอด 2021-2023

กิจกรรมที่ 4 จับคู่ ความหมายของโลโก้ ซีนอด 2021-2023

กิจกรรมที่ 5 แฟลชการ์ด เกี่ยวกับซีนอด 2021-2023

 

ซีนอด 2021

ค้นหาคำ ซีนอด 2021-2023 by CCBKK

คำสลับอักษร ซีนอด 2021-2023 by CCBKK

จับคู่ ความหมายของโลโก้ ซีนอด 2021 – 2023 by CCBKK

แฟลชการ์ด เกี่ยวกับซีนอด 2021-2023 by CCBKK