สื่อการเรียนการสอน เรื่อง เดินรูป 14 ภาค (มรรคาศักดิ์สิทธิ์)

กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิความรู้ เดินรูป 14 ภาค (มรรคาศักดิ์สิทธิ์) ประกอบด้วย

  • วีดีทัศน์ ความหมายของการเดินรูป 14 ภาค โดยคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช
  • ภาพรำพึง บทเพลง ทางแห่งกาเขน
  • บทเพลง ที่บนกางเขน
  • เดินรูป 14 ภาคคืออะไร
  • ที่มาของการเดินรูป 14 ภาค
  • ภาพระบายสี เดินรูป 14 ภาค

กิจกรรมที่ 2 จับคู่ เดินรูป 14 ภาค (มรรคาศักดิ์สิทธิ์)

กิจกรรมที่ 3 แบบทดสอบ เดินรูป 14 ภาค (มรรคาศักดิ์สิทธิ์)

กิจกรรมที่ 4 คู่ที่ตรงกัน เดินรูป 14 ภาค (มรรคาศักดิ์สิทธิ์)

 

เดินรูป 14 ภาค