แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ลำดับพระวงศ์ของพระเยซูคริสตเจ้า

กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิความรู้ ประกอบด้วย

  • พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว 1:1-17 ลำดับ​พระ​วงศ์​ของ​พระ​เยซู​คริสต​เจ้า
  • ประวัติของแต่ละบุคคล

กิจกรรมที่ 2 แผนภาพที่มีป้ายกำกับ ลำดับ​พระ​วงศ์​ของ​พระ​เยซู​คริสต​เจ้า

กิจกรรมที่ 3 สายพานลำเลียง ลำดับ​พระ​วงศ์​ของ​พระ​เยซู​คริสต​เจ้า

กิจกรรมที่ 4 ค้นหาคำ ลำดับ​พระ​วงศ์​ของ​พระ​เยซู​คริสต​เจ้า

 

ลำดับพระวงศ์ของพระเยซูคริสตเจ้า re