แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง แผนที่ปาเลสไตน์สมัยพระเยซูเจ้า

กิจกรรมที่ 1 ใบความรู้ แผนที่ปาเลสไตน์สมัยพระเยซูเจ้า (คลิ๊กที่รูปภาพ) ความรู้เกี่ยวกับเมืองต่างๆ ในพระคัมภีร์

กิจกรรมที่ 2 แผนภาพที่มีป้ายกำกับ แผนที่ปาเลสไตน์สมัยพระเยซูเจ้า

กิจกรรมที่ 3 คำสลับอักษร แผนที่ปาเลสไตน์สมัยพระเยซูเจ้า

แผนที่ปาเลสไตน์สมัยพระเยซูเจ้า