101 คำถาม

boook_101

 

 

 

 

 

 

 

 

101 คำถามที่เด็กๆ อยากรู้เกี่ยวกับพระเจ้า

เป็นคำถามง่ายๆ ทั่วไปที่เด็กๆ มักจะถามเกี่ยวกับพระเจ้า สิ่งสร้าง ตัวเอง บุคคลรอบตัว เป็นการตอบคำถามโดยใช้พระคัมภีร์ สามารถนำไปใช้ตอบกับลูกหลานได้ จัดพิมพ์โดย ศูนย์คริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ , 223 หน้า