ประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์เรื่อง The Star - คืนมหัศจรรย์แห่งดวงดาว

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

The Star 2017 คนมหศจรรยแหงดวงดาว

The Star - คืนมหัศจรรย์แห่งดวงดาว
เรื่องย่อ: คืนมหัศจรรย์แห่งดวงดาว เป็นเรื่องราวของเจ้าลาตัวน้อยที่มีจิตใจกล้าหาญชาญชัยพร้อมกับผองเพื่อนสัตว์ที่จะแปลงเป็นวีรบุรุษที่ไม่มีผู้ใดทราบในกลางคืนวันคริสต์มาสเป็นครั้งแรก
ราคา 199 บาท
สนใจติดต่อแผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ