Auto B Good02 resize


 

 4 ล้อสอนใจ V.2 เพลง ยินดีเสมอ


 

4 ล้อสอนใจ V.2 เพลง เพื่อนแท้


 

4 ล้อสอนใจ V.2 เพลง พลังแห่งสันติ


 

 4 ล้อสอนใจ V.2 เพลง จงแบ่งปันความชื่นชมยินดี


 

 4 ล้อสอนใจ V.2 เพลง จงแสดงความห่วงใย


 

 4 ล้อสอนใจ V.2 เพลง จงทำสิ่งที่ถูกต้อง


 

4 ล้อสอนใจ V.2 เพลง ข้าจะจงรักภักดีต่อพระองค์


 

 4 ล้อสอนใจ V.2 เพลง ความสุภาพอ่อนโยน