อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา ลูกา 5:1-11

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok