แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

part_5 ตัวอย่างบางตอน

กล้าเผชิญกับความจริง

กล้าเผชิญกับความจริง เป็นตอนที่เซ็ท ได้เรียนรู้ถึงความหมายและความสำคัญของพระบัญญัติประการที่ 8 "อย่าพูดเท็จใส่ร้ายคนอื่น" และประการที่ 10 "อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่น" ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า อาหาร หรือ ของเล่นต่างๆ
เซ็ธอิจฉาในโชคชะตาที่ดีกว่าของแอฟฟาอิม ซึ่งเป็นเพื่อนของเขาเอง วันหนึ่งเซ็ธได้ทำรถม้าของแอฟฟาอิมหัก และเซ็ธจะทำอย่างไร ยอมรับความจริง หรือจะปกปิดความผิด ของตนด้วยการโกหก