แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
part_4 ตัวอย่างบางตอน

คนเจ้าชู้กับโจรผู้ขโมย
คนเจ้าชู้กับโจรผู้ขโมย : อธิบายความหมายและความสำคัญของพระบัญญัติ 3 ประการ คือ 1) อย่าผิดประเวณี 2) อย่าปลงใจผิดประเวณี 3) อย่าลักขโมย
การมาของซีโมน ชายหนุ่มรูปงามและเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงพร้อมกับลิงคู่ใจของเขา ก็นำมาซึ่งปัญหา และความขัดแย้งระหว่างซาราและมัทธิว เรื่องราวจะเป็นอย่างไร และอะไรเป็นต้นเหตุของปัญหา
ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้จะช่วยให้เด็กและเยาวชนเข้าใจถึงความสำคัญของความบริสุทธิ์ และความซื่อสัตย์