แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

part_2 ตัวอย่างบางตอน

วันสับบาโต วันของพระเจ้า

วันสับบาโต วันของพระเจ้า ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของพระบัญญัติประการที่ 2 คือ "อย่าออกนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ" และประการที่ 3 คือ "อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์"
เนื่องจากบิธเธียกำลังจะให้กำเนิดบุตร ดังนั้น ลีลาซึ่งเป็นแม่ของเซ็ทจึงไปช่วยและดูแล เอาใจใส่นาง ลีลาจึงขอให้เซ็ทไปอยู่กับเพื่อนบ้านที่ชื่อว่า จาซาน่า แต่จาซาน่าเป็นคนโลภ ไม่เคารพวันพระเจ้า เขาใช้ให้เซ็ททำงานในวันสับบาโต ซึ่งเป็นวันต้องห้าม ดังนั้น เซ็ทจัทำอย่างไร