แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

บทที่ 8
ค่าใช้จ่ายต่างๆ


    เป็นที่เข้าใจและยอมรับกันโดยทั่วไปว่า เมื่อจะแต่งงานต้องมีเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ณ ที่นี้จะไม่ขอกล่าวถึงสินสอดทองหมั้น แต่จะขอกล่าวถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดพิธีแต่งงานเท่านั้น
    เริ่มต้นด้วยงานเลี้ยงฉลอง ซึ่งจะมีทั้งจัดที่บ้าน     ส่วนใหญ่จะเป็นการแต่งงานในชนบทตามหมู่บ้าน แต่ถ้าเป็นคนในเมืองส่วนมากจะไปจัดงานเลี้ยงตามโรงแรมหรือภัตตาคารหรือสโมสรต่างๆ ที่มีสถานที่กว้างขวางมีที่จอดรถ เพราะสะดวกกับแขกเหรื่อที่จะมาร่วมงาน
    ค่าใช้จ่ายสำหรับงานเลี้ยงนี้ ก็สุดแล้วแต่จะเลือกจะตกลงกัน ถ้าเป็นการจัดงานตามหมู่บ้านแบบชาวบ้านก็มักจะมีญาติพี่น้องเพื่อนบ้านมาช่วยกันทำอาหาร จัดสถานที่ มีการล้มหมูล้มวัว ฯลฯ มาทำเป็นอาหาร มีเครื่องเสียงเครื่องไฟเปิดเพลงกันตั้งแต่วันก่อนงาน มองดูค่าใช้จ่ายๆไม่น่าสูงแต่ความจริงแล้ว หลายครั้งต้องใช้จ่ายเงินมากทีเดียว อาจจะมากหว่าจัดตามภัตตาคารหรือตามโรงแรมเสียอีก แต่ก็ได้บรรยากาศและความอบอุ่นดี
    ส่วนการจัดตามภัตตาคารหรือตามโรงแรมตามสโมสรในเมืองสะดวกสบายมีการเตรียมให้เสร็จตกลงเหมากันไป แล้วแต่อยากจะใช้อะไร เอาแบบไหนมีให้เลือก ขึ้นอยู่กับทุนที่มี
    เรื่องการใช้จ่ายสำหรับงานเลี้ยงนี้ ขอให้รอบคอบคิดดีๆ เอาแต่พอดีพอตัวไม่ต้อง “เวอร์” จนเกินเหตุเกินฐานะเกินความจำเป็น ต้องอย่าลืมว่าหลังจากนั้น ไม่มีใครเขามาช่วยเราใช้หนี้ จริงมั้ย?
    ค่าใช้จ่ายในพิธีแต่งงานที่วัด เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คู่แต่งงานอยากทราบว่าต้องใช้จ่ายเท่าไหร่    เกี่ยวกับประเด็นนี้ตอบไม่ได้แน่นอนลงไปว่าต้องจ่ายแค่นี้แค่นั้น    เพราะสาระสำคัญอยู่ที่การให้พันธสัญญา การสวมแหวน และ พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา)
    ตามปกติจะจัดกันไปตามฐานะ บางรายขอทำพิธีแต่งงานให้ถูกต้องตามจารีตประเพณี ไม่ต้องใช้เงินเลยก็ได้ถ้าไม่มีจริงๆ
    รายจ่ายที่ต้องมีก็คือ ค่าดอกไม้ ที่จัดในวัด ที่พระแท่น ดอกไม้ซุ้มประตู ฯลฯ ขึ้นอยู่ว่าอยากจะได้แบบไหนก็ติดต่อกับทางวัด
    เมื่อมีการแต่งงานมีพิธีมิสซา ก็จะมีเงินทำบุญมิสซาสำหรับคู่บ่าวสาว ซึ่งต้องถวายในมิสซาแต่งงานนั้น จะจำนวนเท่าไหร่ขึ้นกับคู่แต่งงานเพราะเป็นมิสซาสำหรับตนเอง    แต่ก็ควรจะมีความเหมาะสมด้วย เช่น มีเงินค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มเป็นหมื่นเป็นแสน แต่ทำบุญมิสซาขอพระจากพระเพียงร้อย สองร้อย...
    เงินทำบุญวัด    ตามปกติคู่แต่งงานหรือเจ้าภาพจะมีเงินบริจาคทำบุญวัดตามความเหมาะสมเพราะเวลาเราไปแต่งงานที่วัด ทางวัดต้องเปิดวัด จัดวัด เป็นพิเศษสำหรับเรา
    นอกนั้นก็มีเงินค่าตอบแทนเด็กช่วยพิธี และนักขับร้องที่เขาต้องสละเวลามาช่วยงานของเรา ค่าตอบแทนนี้มิได้กำหนดตายตัว ก็ทำนองเดียวกัน คือ ทำตามความเหมาะสม
    สรุปแล้ว รายจ่ายที่วัดที่เห็นจะตายตัว แน่นอนก็คือ ค่าดอกไม้ที่ได้ตกลงกับทางวัด ส่วนรายจ่ายอื่นๆ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมทั้งสิ้น