แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

2876579b6391ff34acfd4b0efeb964df

พระองค์ทรงเรียกประชาชนเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง ตรัสว่า “ทุกคนจงฟังและเข้าใจเถิด ไม่มีสิ่งใดเลยจากภายนอกของมนุษย์ทำให้เขามีมลทินได้ แต่สิ่งที่ออกมาจากภายในของมนุษย์นั้นแหละทำให้เขามีมลทิน จากภายในคือจากใจมนุษย์นั้นเป็นที่มาของความคิดชั่วร้าย การประพฤติผิดทางเพศ การลักขโมย การฆ่าคน การมีชู้ ความโลภ การทำร้าย การฉ้อโกง การสำส่อน ความอิจฉา การใส่ร้าย ความหยิ่งยโส ความโง่เขลา สิ่งชั่วร้ายทั้งหมดนี้ออกมาจากภายใน และทำให้มนุษย์มีมลทิน”

วีดีทัศน์ประกอบพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก (มก.7:1-8, 14-15, 21-28)

กิจกรรมออนไลน์ สุขใจไปกับวันพระเจ้าในสัปดาห์นี้มีด้วยกัน 2 กิจกรรม คือ

กิจกรรมที่ 1 ค้นหาคำ พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก (มก.7:1-8, 14-15, 21-28)

กิจกรรมที่ 2 ตีตัวตุ่น สิ่งที่ออกมาจากภายในของมนุษย์ ที่ทำให้เขามีมลทิน