แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

วีดีทัศน์ประกอบพระวรสารนักบุญมาระโก มก 6:7-13

 

กิจกรรมออนไลน์ สุขใจไปกับวันพระเจ้าในสัปดาห์นี้มีด้วยกัน 2 กิจกรรม คือ

1. เติมคำตอบให้ถูกต้อง บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก มก 6:7-13

2. ทำลูกโป่งให้แตก ชาวประมงจับมนุษย์

วิธีทำคือ กรอกชื่อของท่าน กด เริ่ม  แล้วเข้าไปทำกิจกรรมนั้นๆ เมื่อทำเสร็จแล้วให้กด ส่งคำตอบ แล้วระบบจะทำการตรวจคำตอบ

 

104