แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

กิจกรรมออนไลน์ กิจกรรมสุขใจไปกับวันพระเจ้าในสัปดาห์นี้มีด้วยกัน 3 กิจกรรม คือ

1. เรียงลำดับประโยคให้ถูกต้อง จากพระวรสารนักบุญมัทธิว (มธ 16:13-19)

2. เติมคำตอบให้ถูกต้อง จากหนังสือกิจการอัครสาวก (กจ 12:1-11)

3. เปิดป้ายรูปภาพ ทายเหตุการณ์จากรูปภาพที่มีป้ายปิดอยู่ ถ้ารู้คำตอบแล้วให้กดปุ่มเพื่อหยุดเวลาแล้วตอบคำถาม (กจ 12:1-11)

 

วิธีทำคือ กรอกชื่อของท่าน กด เริ่ม  แล้วเข้าไปทำกิจกรรมนั้นๆ เมื่อทำเสร็จแล้วให้กด ส่งคำตอบ แล้วระบบจะทำการตรวจคำตอบ

Game 15