วีดีทัศน์ พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก  มก 4:35-41

สุขใจไปกับวันพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา 01

สุขใจไปกับวันพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา 02

ดาวน์โหลด สุขใจไปกับวันพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา (ปี B) pdf