แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สวัสดีครับท่านผู้ปกครอง ครูคำสอน และบรรดาเด็กๆ แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดกิจกรรม สุขใจไปกับวันพระเจ้า เพื่อส่งเสริมพระศาสนจักรระดับบ้าน จึงขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมกิจกรรม โดยการส่งภาพระบายสี ใบงาน เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้ท่านถ่ายรูปหรือสแกนภาพนั้นๆ ส่งมายังแผนกฯ ของเรา ช่องทางในการส่งจะอยู่ในใบงานนั้นๆ

“ครอบครัวคือพระศาสนจักรระดับบ้าน”  ซึ่งเน้นบทบาทของผู้ปกครองที่ว่า “พ่อแม่คือครูคำสอนคนแรกของลูก” (เทียบ LG 11)

ภาพยนตร์ประกอบพระวรสารนักบุญยอห์น (ยน 20:1-9) (คลิ๊ก)

ภาพระบายสี ใบงาน กิจกรรม

สุขใจไปกับวันพระเจ้า สมโภชปัสกา ปี B 01

สุขใจไปกับวันพระเจ้า สมโภชปัสกา ปี B 02

สุขใจไปกับวันพระเจ้า สมโภชปัสกา ปี B 03