แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สวัสดีครับท่านผู้ปกครอง ครูคำสอน และบรรดาเด็กๆ ในตอนนี้ ทางแผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ของเรา ได้มีหัวข้อ สุขใจไปกับวันพระเจ้า จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม โดยการส่งภาพระบายสี ใบงาน เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้ท่านถ่ายรูปหรือสแกนภาพนั้นๆ ส่งมายังแผนกฯ ของเรา ช่องทางในการส่งจะอยู่ในใบงานนั้นๆ

  • สำหรับผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะมีโอกาสได้รับรางวัลที่ 1 - 2 - 3 และทุกคนที่เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตรจากแผนกฯ

คำแนะนำ

สุขใจไปกับวันพระเจ้า อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา 14.2.2021 re