คาถาหกพี (6P) สร้างความสุขในการทำงาน


5dabb823c48e869addc3fd541c4a239e1191ca07_mเรามารู้จักคาถาหกพี (6Ps) ที่จะทำให้คุณมีความสุขในการทำงาน มีผู้ชื่นชอบอยากร่วมงานและให้การสนับสนุน อย่างนั้นเรามาปฏิบัติพร้อมกันดังนี้นะครับ

1.    Positive Thinking คือการมองโลกในแง่ดี มีทัศนคติที่เป็นบวกอยู่เสมอ จะไม่มองอะไรในแง่ร้ายเลย

2.    Peaceful Mind คือการมีจิตใจที่สงบ จะสร้างความสุขที่คนอื่นต้องอิจฉา เพราะใจเราจะไม่ดิ้นรน นิ่ง ไม่ตื่นเต้นหวั่นไหวตามกระแสที่ถูกปั่นจากผู้ที่มีจุดมุ่งหมายอื่นแอบแฝง

3.    Patient คือการที่มีความอดทน มิได้หมายถึงความเฉยชา คนเราจะทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจเราคงยาก มันต้องมีช่วงที่เป็นของคนอื่นบ้าง แต่ถ้าเรารู้จักอดกลั้น อดทน รอคอยให้ถึงช่วงของเรา จะทำให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้น

4.    Punctual คือการตรงต่อเวลา การมีวินัย ฝึกตนเองให้มีระเบียบในชีวิต รักษาเวลาเมื่อต้องนัดคนอื่น อย่าคิดว่าช้านิดหน่อยไม่เป็นไร แต่นั้นหมายถึงความไม่ใส่ใจของเรานั่นเอง คนเป็นใหญ่ขอบไปงานช้า เพราะคิดว่าตนสำคัญ คนอื่นต้องรอ แสดงถึงคนยิ่งใหญ่ คิดผิดน่ะ

5.    Polite คือความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน ยิ่งใหญ่ต้องมีตัวนี้มาก มีมากเท่าใดคนอื่นจะยิ่งเกรงมากขึ้นเท่านั้น

6.    Professional หมายถึงความเป็นมืออาชีพในงานของตน ต้องรู้ ต้องทำอย่างดีที่สุด ทำหน้าที่ให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้รับ หมั่นฝึกปรือ แสวงหาความรู้ให้ทันสมัย ทันต่อโลก และต้องทำงานได้ตามความต้องการขององค์การด้วย จะทำให้คุณประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

  • คาถาทั้งหกข้อที่นำมาฝากนี้ จะทำให้คุณมีจิตใจดี สงบ มุ่งมั่นอยู่กับงาน มองโลกในแง่บวก รู้ตน รู้สถานะ ไม่คิดฟุ้งซ่าน ลงมือทำงานในหน้าที่ให้เต็มความสามารถ และเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานทุกๆ คน