แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความเมตตาไม่เคยล้าสมัย
kindnessความเมตตาคือน้ำมันเครื่องที่ขจัดความเสียดทานออกจากชีวิต
ความเมตตาเป็นน้ำมันที่ขจัดความขัดแย้งออกไปจากชีวิต
ความเมตตาไม่เคยล้าสมัย
โอกาสในการแสดงความเมตตานั้น หาไม่ยาก
ไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่เหมือนความเมตตา ไม่มีสิ่งใดมีเกียรติเหมือนความจริง
วิธีออกกำลังสำหรับหัวใจ คือยื่นมือออกไปช่วยเหลือเพื่อนบ้าน
ยิ่งเราเข้าใจความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรามากเท่าไร เราจะยิ่งแสดงความรักต่อคนอื่นมากขึ้นเท่านั้น
ความรักของคริสตชน มีทั้งการให้และการให้อภัย

ความรักเพียงเล็กน้อยสามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่
การเป็นคนไม่สมบูรณ์แบบไม่ได้ขัดขวางเราในการรับใช้พระเจ้า แต่กลับตอกย้ำว่าเราต้องพึ่งพาพระกรุณาของพระองค์
การรับใช้พระเจ้าเป็นการลงทุนที่ให้เงินปันผลนิรันดร์
อิสรภาพที่แท้จริงพบได้ในการรับใช้พระคริสต์
คริสตชนจะพบความปลอดภัยในที่ที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วย ไม่ใช่ในที่ที่ปราศจากอันตราย
ไม่มีใครปลอดภัยเท่ากับผู้ที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า
เมื่อพระคริสต์ทรงเป็นจุดศูนย์กลางของสิ่งที่คุณสนใจ คุณจะมีมุมมองที่ถูกต้องต่อทุกสิ่ง
การรู้จักพระเจ้าไม่ใช่การเห็นสิ่งที่ทรงกระทำเท่านั้น แต่เรียนรู้วิธีการของพระองค์ด้วย
การรู้เรื่องพระเจ้าอาจเป็นเรื่องน่าสนใจสำหรับคุณ แต่การรู้จักพระองค์จะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไป