แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เราได้ความรู้มาจากการศึกษา
ส่วนสติปัญญานั้น ได้มาจากการดำเนินชีวิต

ฉันเกิดมาในครอบครัวที่ยากไร้....
ไม่มีโอกาสได้เรียนสูงๆ ตามที่ใจอยากเรียน
ห้องเรียนของฉันจึงมีอยู่ทั่วไป...

ฉันเรียนจากการอ่าน เรียนจากการทำ...
เรียนจากผู้รู้ เรียนจากหลายสิ่งหลายอย่าง
หลายครั้งก็เรียนจาก....ความผิดพลาด
หลายครั้งก็เรียนจาก...ความสำเร็จ

ฉันมองดูคนที่เก่งกว่าฉัน...
มองคนที่อ่อนแอกว่า รู้น้อยกว่า...
ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร และเป็นอย่างไร
เขาเหล่านั้นก็มีบทเรียนให้ฉันได้เรียนเสมอ

การพูดของเขา การคิดของเขา...
ความสำเร็จของเขา ความล้มเหลวของเขา
ห้องเรียนของฉัน...กว้างใหญ่ไพศาล
ทุกวัน ฉันได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ...


และที่ฉันได้เรียนรู้มากที่สุด....
คือฉันได้เรียนจากพระวจนะของพระเจ้า
และบทเรียนใดๆ ก็ไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่า...
บทเรียนที่ฉันได้จากการ...ชิดสนิทกับพระเจ้า

By Toom✏