แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

จงรับผิดชอบคน 2 ประเภทนี้
1.คนที่ให้กำเนิดคุณ
2.คนที่คุณให้กำเนิด

จงคิดถึงคน 2 ประเภทนี้
1.คนรักที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกัน
2.มิตรสหายที่เกื้อกูลไม่ทอดทิ้งกัน

จงปฏิเสธคน 2 ประเภทนี้
1.คนที่ทำงานโดยปราศจากคุณธรรม
2.คนจัดการที่ปราศจากมโนธรรม

จงถนอมคน 2 ประเภทนี้
1.คนที่กล้าให้คุณยืมเงิน
2.คนที่ห่วงใยคุณอย่างแท้จริง

จงอยู่ไกลจากคน 2 ประเภทนี้
1.คนที่ยามพบกับเรื่องดีๆ ก็รีบยื่นมือเข้ามาขอมีส่วนร่วม
2.คนที่ยามพบกับความยากลำบาก แต่กลับหลบลี้หนี้หายไม่ยอมโผล่หน้า

จงเคารพและยกย่องคน 2 ประเภทนี้
1.หญิงสาวที่ยอมกัดก้อนเกลือกินกับชายหนุ่มเมื่อเขาลำบาก
2.ชายหนุ่มที่ซื่อสัตย์ต่อหญิงสาวเมื่อวันที่เขารุ่งเรือง

โลกนี้เป็นของคู่ที่เรียกกันว่าทวิภาวะ ในชีวิตของคนเราก็เช่นกัน มีคนที่คอยเกื้อกูลและอุ้มชูเรา และมีคนที่เราเคยเกื้อกูลและอุ้มชูเขา จงจดจำคนที่เคยเกื้อกูลคุณ และลบลืมว่าคุณเคยเกื้อกูลใคร ชีวิตเช่นนี้ จะเป็นสุขมากยิ่งขึ้น