แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Guardian-Angel-angels-7854071-345-5671. วันนี้โดยทั่วๆ ไป ท่านรู้สึกอย่างไรบ้าง?
2. วันนี้ท่านได้ภาวนาและให้เวลากับพระเป็นเจ้าแล้วหรือยัง?
3. วันนี้ท่านได้นำคำสอนของพระเยซูเจ้า หรือคำสอนของพระศาสนจักรเรื่องใด มาปฏิบัติในชีวิต?
4. วันนี้ความสัมพันธ์ของท่านกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อนพี่น้อง ผู้ร่วมงานเป็นอย่างไรบ้าง?
5. วันนี้มีอะไรบ้าง ที่ท่านอยากจะนำถวายพระเป็นเจ้า?
6. วันนี้มีอะไรบ้างที่ท่านได้ทำผิดพลาด ที่อยากจะขอโทษพระเป็นเจ้า และจะปรับปรุงตัวท่านให้ดีขึ้นในวันถัดไป?

ท่าน​ทั้งหลาย​จง​สำรวจ​ตนเอง​ว่า​ดำเนิน​ชีวิต​ตาม​ความ​เชื่อ​หรือไม่ จง​ทดสอบ​ตนเอง ท่าน​สำนึก​หรือไม่​ว่า​พระ​เยซู​คริสต์​ประทับ​อยู่​ใน​ท่าน ถ้า​ท่าน​ไม่​สำนึก ท่าน​ก็​ไม่​ผ่าน​การ​ทดสอบ  (2 คร 13:5)

สุดท้าย คืนนี้อย่าลืมที่จะสวดภาวนาก่อนนอน