เมื่อรัก

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

เมื่อรักน้อย ก็มีความอดทนน้อย...
เมื่อรักมาก ก็ย่อมมีความอดทนมาก

ไม่ใช่เพราะลูก....ช่างแสนดีพ่อแม่จึงรัก
แต่เพราะพ่อแม่รักลูกสุดหัวใจ ท่านจึงอดทน
พ่อแม่จะไม่มองหาความผิดเพื่อจับผิดลูก...
แต่ท่านมองเห็นความผิดและช่วยคิดแก้ไข

แม้นว่าวันแล้ววันเล่าลูกก็มีผิด ทำให้เหนื่อย
แต่ด้วยความรัก พ่อแม่มองข้ามความผิดมากมาย
ท่าน "รอได้" และมีความหวังใจเสมอว่าลูกจะดีได้

จงให้ความรักของเรา....อดทนนานเสมอ
จงให้ความรักของเรา...เต็มด้วยความหวังใจเสมอ
จงให้ความรักของเรา...มองหาส่วนดีในเขาเสมอ
จงให้ความรักของเรา...รับการเติมให้เต็มเสมอ


ความรักมั่น‍คงของพระ‍เจ้าไม่เคยหยุด‍ยั้ง
และพระ‍เมตตาของพระ‍เจ้าไม่‍มีสิ้น‍สุด
เป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้า
ความเที่ยง‍ตรงของพระ‍องค์ใหญ่ยิ่งนัก
(บทเพลงคร่ำครวญ 3:22,23)