แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความรักมีหลายรูปแบบ..
ที่เรามักได้ยินได้ฟัง..และได้พบเจอบ่อย ๆ.. เช่น..
รักตัวกลัวตาย..
รักใคร่ปรารถนาดี..
รักเมตตาเอื้ออารี..
รักมีแต่ให้..

ไม่ว่าเราจะให้นิยาม..
หรือให้ความรักในความหมายเรื่องเหล่านี้อย่างไร..???

ท่านผู้รู้ท่านหนึ่ง
แบ่งความรักไว้ใน ๔ ห้องหัวใจของคนเรา..ได้น่าสนใจ..

ห้องที่ ๑ L= Land of smile
ความรัก..คือ..ดินแดนแห่งรอยยิ้ม..
เพราะความรักสร้างความงดงามในชีวิต..
ความรักมอบสิ่งดี ๆ ให้ชีวิต..
สร้างโลกสวยด้วยความรัก..
ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขในจิตใจ..

ห้องที่ ๒ O= Original of friendship
ความรัก..คือ..แม่พิมพ์ความเป็นมิตร..
แบบแปลนที่มีค่าที่สุดในชีวิตของคนที่มีความรัก..
คือ..ความเป็นเพื่อน..
ความรักที่เป็นความรักแบบเพื่อน..
จะคงอยู่คู่กับเราไปตราบนานไม่เท่านาน..ไม่มีวันเสื่อมคลาย..
เพราะมิตรภาพระหว่างเพื่อน..
คือ..มิตรภาพแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ในใจของพวกเราทุกคน..
เพราะเพื่อนย่อมเข้าใจ..ให้กำลังใจ..คอยปลอบโยนเราได้ทุกเมื่อ..ตลอดเวลา..

ห้องที่ ๓ V= Value of life
ความรัก..คือ..คุณค่าแห่งชีวิต..
คุณค่าที่แท้จริงของชีวิต..
คือ..การที่เรารู้จักนำเอาพลังแห่งรัก..มาใช้..
และสร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตของเรา..
คนที่มีความรัก..สามารถทำสิ่งที่ดี..ที่ยิ่งใหญ่ให้แก่โลกมาอย่างมากมาย..
เพราะความรัก..มีพลังและอานุภาพเกินกว่าพลังใด ๆ ในโลก..

ห้องที่ ๔ E= Eternal compassion
ความรัก..คือ..ความเอื้ออาทรไร้ขีดจำกัด..
ผู้ที่เข้าใจในความรักอย่างแท้จริง..
ย่อมรู้ว่า..แท้ที่จริงแล้ว..
ความรัก..คือ..ความเอื้ออาทรไร้ขีดจำกัด..
ที่เต็มไปด้วย..ความรักอย่างบริสุทธิ์ใจ..
เป็นความรักที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้แก่ชีวิต..
เป็นความรักที่ประกอบด้วยเมตตา..
อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมมากที่สุดในโลก..

คนที่มีความรักทุกคน..
หากเรียนรู้และเข้าใจความรักอย่างแท้จริง..
ก็ย่อมสามารถนำเอาพลังแห่งรัก..
มาสร้างสรรค์ชีวิต..
สร้างสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราได้..

แต่เมื่อใดที่ผิดหวัง..
ก็จงทำใจยอมรับ..แต่แปรเปลี่ยนพลังแห่งความผิดหวัง..
ให้กลับกลายเป็นพลังใจที่ยิ่งใหญ่..
พร้อมสร้างพลังแห่งรักที่ยิ่งใหญ่ต่อไป..