เมื่อวันที่ลูกไม่มากวนใจเรา เป็นได้ว่าลูกโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว และเริ่มห่างเหินเราแล้ว

เมื่อวันที่พ่อกับแม่ไม่รบกวนเรา คือวันที่ท่านลาโลกแล้ว

เมื่อวันที่คู่รักไม่มารบกวน คือวันที่"เธอ"หรือ"เขา"ไปยุ่งกับคนอื่นแล้ว

เมื่อวันที่เพื่อนไม่มารบกวนเรา เป็นได้ว่าเรามีเรื่องผิดใจหมางเมินกันแล้ว

เกิดเป็นมนุษย์  แท้จริงแล้วเราก็อาศัยรบกวนซึ่งกันและกันนั่นเอง มาแก้ไขปัญหาต่างๆ และอาศัยเรื่องราวเหล่านั้นคลี่คลายสิ่งรบกวน  ท่ามกลางการไปรบกวน และถูกรบกวน  เติมเต็มมิตรภาพสัมพันธ์อันดี และแสดงออกซึ่ง"คุณค่า"ของสิ่งทั้งหลาย นี่ก็คือการ"ใช้ชีวิต"

ฉันทะนุถนอมคนรอบข้างที่กวนใจฉัน ยิ่งขอบคุณ"เธอ"และ"เขา"ที่ฉันเคยรบกวนในวันวานที่ผ่านมา ขอบคุณจริงๆ