แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

1. ระลึกเสมอว่าการจะได้พบความรักและความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ก็ต้องประสบกับความเสี่ยงอันมหาศาลดุจกัน
2. เมื่อคุณแพ้ อย่าลืมเก็บไว้เป็นบทเรียน
3.จงปฏิบัติตาม 3Rs
ก. เคารพตนเอง  (Respect for self) หากเราไม่เคารพตัวเอง แล้วใครจะเคารพเรา จงพึงสังวรณ์ไว้
ข. เคารพผู้อื่น (Respect for others) เมื่อเราเคารพตัวเอง แล้วเราต้องเคารพคนอื่นด้วย
ค. รับผิดชอบต่อการกระทำของตน (Responsibility for all your actions) หากเราไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของเราแล้ว ใครจะมาเคารพเรารับผิดแทนเรา
4. จงจำไว้ว่าการที่ไม่ทำตามใจปรารถนาของตนบางครั้งก็ให้โชคอย่างน่ามหัศจรรย์

5. จงเรียนรู้กฎ เพื่อจะทราบวิธีการฝ่าฝืนอย่างเหมาะสม
6. จงอย่าปล่อยให้การทะเลาะเบาะแว้งด้วยเรื่องเพียงเล็กน้อยมาทำลายมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ของคุณ
7. เมื่อคุณรู้ว่าทำผิด จงอย่ารอช้าที่จะแก้ไข
8. จงใช้เวลาในการอยู่ลำพังผู้เดียวในแต่ละวัน
9. จงอ้าแขนรับการเปลี่ยนแปลง แต่อย่าปล่อยให้คุณค่าของคุณหลุดลอยจากไป
10. จงระลึกไว้ว่า บางครั้งความเงียบ ก็เป็นคำตอบที่ดีที่สุด
11. จงดำเนินชีวิตด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อที่ว่า  เมื่อคุณสูงวัยขึ้นและคิดหวนกลับ คุณจะสามารถมีความสุข กับสิ่งที่ได้ทำลงไปได้อีกครั้ง
12.บรรยากาศอันอบอุ่นในครอบครัวเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิต
13.เมื่อเกิดขัดใจกับคนที่คุณรัก ให้หยุดไว้แค่เรื่อง ปัจจุบัน อย่า ขุดคุ้ยเรื่อง ในอดีต
14. จงแบ่งปันความรู้เพื่อเป็น หนทางก้าวสู่ความเป็นอมตะ
15. จงสุภาพกับโลกใบนี้
16. จงหาโอกาสท่องเที่ยวไป ยังสถานที่ต่าง ๆที่คุณไม่เคยไป อย่างน้อยก็ปีละครั้ง เพื่อทำการลบความคิดแบบเก่า ๆ ออกบ้าง
17. จำไว้ว่า ความสัมพันธ์ ที่ดีที่สุด    คือ  ความรัก ไม่ใช่ความใคร่
18. จงตัดสินความสำเร็จของตนด้วยสิ่งที่ต้องเสียสละ
19.จงเข้าใกล้ความรักด้วยการ...ปล่อยวาง