แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การยิ้มไม่เหนื่อย 
การโกรธถึงจะเหนื่อย

เรียบง่ายไม่เหนื่อย 
ซับซ้อนถึงจะเหนื่อย

มิตรภาพไม่เหนื่อย 
สัมพันธภาพส่วนตัวถึงจะเหนื่อย

จริงใจไม่เหนื่อย 
เสแสร้งถึงจะเหนื่อย

เพิ่มมิตรไม่เหนื่อย 
สร้างศัตรูถึงจะเหนื่อย

ไม่เห็นแก่ตัวไม่เหนื่อย 
เห็นแก่ตัวถึงจะเหนื่อย

มีได้มีเสียไม่เหนื่อย 
คิดหยุมหยิมถึงจะเหนื่อย

กายเหนื่อยไม่เหนื่อย 
ใจเหนื่อยถึงจะเหนื่อย

ความสุขไม่ใช่การครอบครองมาก 
แต่คือ การคิดหยุมหยิมให้น้อย 

สิ่งที่เป็นจริงก็คือ
"รู้พอเพียง" มีความสุขที่สุด