แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

question11.    Prayer is not a "spare wheel" that you pull out when in trouble, but it is a "steering wheel" that directs the right path throughout.
การอธิษฐานไม่ใช่ "ยางอะไหล่" ที่จะทำให้คุณหลุดพ้นจากปัญหา แต่คือ "พวงมาลัย" ที่จะพาคุณไปในทิศทางที่ถูกต้อง

2. So why is a car's windshield so large and the rear view mirror so small? Because our past is not as important as our future. So, look ahead and move on.
ทำไมรถยนต์จึงมีกระจกกันลมหน้าบานใหญ่แต่มีกระจกมองหลังบานเล็ก เพราะอดีตของเราไม่สำคัญเท่ากับอนาคตของเรา ดังนั้นจงมองไปข้างหน้าและก้าวต่อไป

3. Friendship is like a book. It takes few seconds to burn, but it takes years to write.
ความสัมพันธ์ฉันเพื่อนเหมือนหนังสือ ที่ใช้เวลาเผาไหม้เพียงเศษเสี้ยววินาที แต่ใช้เวลาหลายปีเพื่อจะเขียนมันขึ้นมา

4. All things in life are temporary. If it’s going well, enjoy it, that won't last long. If it’s going badly, don't worry, that won't last long either.
ทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นเพียงสิ่งชั่วคราว ถ้ามันดีให้มีความสุขกับมันเพราะมันจะอยู่กับเราไม่นาน ถ้ามันไม่ดีอย่ากังวล เพราะมันจะอยู่กับเราไม่นานอีกเหมือนกัน

5. Old friends are gold! New friends are diamond! If you get a diamond, don't forget the gold! Because to hold a diamond, you always need a base of gold!
เพื่อนเก่าเปรียบเสมือนทองคำ เพื่อนใหม่เปรียบเสมือนเพชร เมื่อคุณได้รับเพชรอย่าลืมทอง เพราะในการถือครองเพชรคุณจะต้องมีฐานทองคำเสมอ

6. Often when we lose hope and think this is the end, God  says, "Relax, sweetheart, it's just a bend, not the end!"
โดยทั่วไปเมื่อเราสูญเสียความหวังและคิดว่านี้คือจุดจบ แต่พระเจ้าจะพูดว่า "ใจเย็นๆก่อนที่รัก นี่เป็นแค่จุดหักเหไม่ใช่จุดจบ"!

7. When God solves your problems, you have faith in His abilities; when God doesn't solve your problems, He has faith in your abilities.
เมื่อพระเจ้าแก้ปัญหาให้คุณ คุณจะมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในความสามารถของพระองค์ เมื่อพระเจ้าไม่แก้ปัญหาให้คุณ นั่นเป็นเพราะพระองค์เชื่อมั่นและศรัทธาในความสามารถของคุณ

8. A blind person asked St. Anthony, "Can there be anything worse than losing eye sight?" He replied, "Yes, losing your vision!"
คนตาบอดถามกับเซนต์แอนโทนีว่า "จะมีสิ่งใดที่แย่ไปกว่าการสูญเสียการมองเห็นไหม" เขาตอบว่า "มี นั่นคือการสูญเสียวิสัยทัศน์ของคุณไง!"

9. When you pray for others, God listens to you and blesses them; sometimes, when you are safe and happy, remember that someone has prayed for you.
เมื่อคุณอธิฐานให้ผู้อื่น พระเจ้าจะฟังคุณและนำพาความสุขมาสู่พวกเขา และครั้งใดที่คุณปลอดภัยและมีความสุข จงจำเอาไว้ว่ามีใครบางคนอธิฐานให้คุณ

10. Worrying does not take away tomorrow's troubles, it takes away today's peace.
ความกังวลไม่ได้นำเอาปัญหาของวันพรุ่งนี้ออกไป แต่มันนำเอาความสงบสุขของวันนี้ไปต่างหาก