แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ยอมจำนนต่อพระเจ้า
51qm1jF01lL. SL500 AA280 เมื่อใดที่เรายอมจำนน ให้พระเยซูเจ้าทรงครอบครองชีวิต เมื่อนั้นเราจะถวายนมัสการแด่พระองค์
การยอมจำนนต่อพระจิตของพระเจ้าจากภายใน ช่วยป้องกันไม่ให้เราทำตามโลกภายนอก
เสรีภาพที่แท้จริงไม่ใช่การกระทำตามวิธีของเรา หากเป็นการยอมจำนนต่อวิธีของพระเจ้า
ถ้าคุณกังวล แปลว่าคุณไม่ได้สวดภาวนา ถ้าคุณสวดภาวนา คุณต้องไม่กังวล
ในฐานะที่คุณเป็นลูกของพระเจ้า การสวดภาวนาคือการโทรศัพท์กลับบ้านทุกวันเวลา

เมื่อเราเจอปมปัญหายุ่งเหยิง จงอยู่นิ่งๆ พระเจ้าทรงต้องการให้เราอยู่นิ่งๆ พระองค์จะได้ช่วยแก้ปมให้
การติดตามพระเยซู นำความยุ่งวุ่นวายออกไปจากชีวิต
พระเยซูประทานทุกสิ่งแก่เรา เราถวายทุกสิ่งแด่พระองค์หรือเปล่า
คริสตชนหลายคนรับใช้เข้มแข็ง แต่อ่อนแอในการนมัสการภาวนา
พระเจ้าไม่จำเป็นต้องตอบคำถามเรา แต่ทรงสัญญาจะประทานพระคุณแก่เรา
ไม่มีสิ่งใดเคลื่อนใจเราได้ เหมือนสัมผัสจากพระเยซู
เมื่อได้ลิ้มรสความดีของพระเจ้า คำสรรเสริญจะอยู่ที่ริมฝีปากของคุณ
เมื่อได้ลิ้มลองความดีของพระเจ้าแล้ว สิ่งอื่นๆไม่สามารถทดแทนได้เลย
พระเจ้าทรงแสนดี จงให้ผู้คนใกล้ชิดคุณ ได้รู้ถึงสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำในชีวิตของคุณ
ชีวิตคุณคือของขวัญจากพระเจ้า จงทำชีวิตนั้นให้เป็นของขวัญแด่พระองค์
มีเพียงพระคริสต์ ผู้ทรงเป็นน้ำธำรงชีวิต ที่สามารถดับกระหายฝ่ายจิตวิญญาณได้
เรารับความรอดมิใช่ด้วยสิ่งที่เราทำ แต่โดยการเชื่อในสิ่งที่พระคริสต์ทรงกระทำ
การรู้จักพระเจ้าด้วยสมองนั้นไม่เพียงพอ ต้องรู้จักพระองค์ด้วยหัวใจ
บุคคลที่เพิกเฉยต่อพระผู้สร้างของตน หาใช่อัจฉริยะไม่
ไม่มีคำว่าเร็วเกินไปที่จะเชื่อในพระคริสต์ แต่คำว่าสายเกินไป เกิดขึ้นได้ทุกขณะ
จงรักและเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกวัน แล้วพระองค์จะสำแดงอนาคตให้แก่คุณ

ที่มา นิตยสารแม่พระยุคใหม่