แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพียงสิ่งหนึ่ง    ทำให้เกิดสิ่งอื่นได้อีกมากมาย
ต้นไม้หนึ่งต้น    เป็นจุดเริ่มต้นของป่าน้อยใหญ่
รอยยิ้มหนึ่งครั้ง    เป็นบ่อเกิดของมิตรภาพอันแสนหวาน
มือหนึ่งข้าง    ทำให้ชีวิตคนหนึ่งเปลี่ยนไป
เทียนหนึ่งเล่ม    เปลี่ยนความมืดให้กลายเป็นแสงสว่าง
เสียงหัวเราะหนึ่งเสียง    คลายความเศร้าหมองให้จางหายไป

สัมผัสหนึ่งครั้ง    ทำให้รู้ว่ามีใครใส่ใจ
ความหวังหนึ่งครั้ง    เติมวิญญาณให้เอิ่มอิ่ม
ชีวิตหนึ่งชีวิต    สร้างความแตกต่างได้อีกมากมาย
จงตระหนักเถิด...    และสักวันหนึ่ง คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลง

 

ที่มา แม่พระยุคใหม่