แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

        ถ้าไม่ทำความดีที่บนดิน จะถวิลถึงสวรรค์นั้นอย่าหมาย

        ลิขิตเป็นของฟ้า ชะตาเป็นของคน ชะตาดีหรือร้าย อยู่ที่การกระทำของตัวเราเอง

        แสงสว่างทำลายความมืด ปัญญาทำลายความโง่

        ดูตัวเองคอยเฝ้าดูความผิด ดูญาติมิตรให้พินิจความดี

        แสวงหาลาภจากการทำงาน ดีกว่าบนบานบวงสรวง

        คนฉลาดที่ขาดคุณธรรม เป็นผู้นำที่ดีไม่ได้

        ความคิดที่ดีที่สุดของเรา มักจะมาจากผู้อื่น

        รู้จักคนทั่วโลก แต่รู้จักใจได้ไม่กี่คน

        โมหะ เป็นตาข่ายที่สุดร้ายในชีวิต

        ต่างคนต่างความคิด จะกำหนดให้เป็นอย่างเดียวกันไม่ได้

        ความผิดเป็นครูก็จริง แต่อย่าทำผิดซ้ำ

        ศีลธรรมไม่มีวันเสื่อม แต่คนต่างหากที่เสื่อมจากศีลธรรม

        จงอย่าทำบาปเพราะเห็นแก่ตัว อย่าทำชั่วเพราะเห็นแก่คนอื่น

        เมื่อบุคคลไม่มีสิ่งที่ตนชอบ บุคคลนั้นต้องชอบสิ่งที่ตนมี

        มองทางโลกให้มองทางต่ำ  แต่ถ้ามองทางธรรมให้มองทางสูง

        ระฆังดังเมื่อคนตี คนดีไม่ตีก็ดัง ทำดีแล้วดัง ดีกว่าคนชังเพราะชั่ว

        ถ้าจะพัฒนาตัวเขา ให้พัฒนาตัวเราก่อน ถ้าจะทำตัวให้เหมือนเขา ให้ดูเงาตัวก่อน

        เมื่อโกรธคน จะไม่เห็นประโยชน์ทั้งของตนและของคนอื่น

        รักคนอื่นให้มากกว่าตนเอง แต่อย่าไว้ใจผู้อื่นให้มากว่าตัวเอง

        ผู้มีสติ รู้จักใช้ปัญญาย่อมมีความเจริญทุกเมื่อ

        พรุ่งนี้มีไว้สำหรับแก้ไขข้อผิดพลาดของวันนี้ มิใช่ส่งเสริมความผิดพลาดให้สมบูรณ์เต็มที่

        ยิ้มให้บ่อยที่สุด หมายถึงยิ้มให้ตัวเอง และให้คนอื่น

        ไม่ต้องกินทุกสิ่งที่อร่อย แต่น่าจะอร่อยกับทุกสิ่งที่กิน

        ไม่ต้องรักทุกคน ไม่ต้องทำให้ทุกคนรัก แค่มีบางคนที่รักกันจริงๆ

        เข้าใจโลกเพิ่มขึ้นทุกวัน เข้าใจมันอย่างที่มันเป็น

        ในโลกมีคน เข้าใจโลกหมายถึงเข้าใจผู้คนด้วย

        โกรธให้น้อย ชีวิตสั้น โกรธกันมันเสียเวลา

        คบคนจำนวนมาก หากดูแลใส่ใจเขาได้ หากไม่ไหว น้อยไว้อาจจะดีกว่า

        สร้างสรรค์อะไรทิ้งไว้บ้าง มุมหนึ่งคือจะได้ภูมิใจ อีกมุมคือ ความหมายของการเกิดมา

        อ่านหนังสือให้เยอะที่สุด หนังสือดีๆ อ่านทั้งชีวิตก็ไม่หมด

        ถ้าใช้เวลากับเรื่องไร้สาระน้อย จะมีเวลาให้เรื่องมีสาระเยอะขึ้น

        แต่เรื่องมีสาระมีมาก เวลาเท่าไหร่ก็ไม่พอ

        “สาระ” ของแต่ละคนต่างกัน

        เรื่องไร้สาระของบางคนอาจเป็นเรื่องมีสาระของบางคน

        ความสำเร็จ คือการได้ลงมือทำ ความผิดพลาดคือ อยากแล้วไม่ลอง

        ผิดคือครู ไม่ผิดจะเรียนรู้จากใคร เวลาผ่านไปทุกวัน โอกาสก็ยิ่งน้อยลง

        เคารพคนแก่ที่น่าเคารพ เช่นเดียวกับเคารพเด็กที่น่าเคารพ

        วันหนึ่งเราจะแก่เหมือนเขา ศึกษาจากความแก่ ดูแลความชรา

        เลือกดูทีวีที่ “น่าดู” ใครก็รู้ว่า “น่าดู” คืออะไร

        ไปทะเลบ้าง ทะเลมันกว้าง ใหญ่ ช่วยขยายใจได้

        ไปภูเขาบ้าง ภูเขามันสูง ตระหง่าน อยู่นานกว่าคน

        ความสำเร็จอาจเหมือนก้อนอิฐ ที่ต้องก่อร่างทีละก้อน เพื่อเห็นผลสำเร็จในปั้นปลาย หากไม่ก่อวันนี้จะมีตึกไหม หรืออาจเหมือนลมหายใจที่ไหลวนปนอยู่ในชีวิตทุกวินาที

        แทนที่จะสำเร็จตอนอายุสี่สิบ ห้าสิบ หกสิบ หรือเจ็ดสิบ ทำไมเราไม่สำเร็จมัน ณ วินาทีนี้เลย

 

        คนเราอาจประสบความสำเร็จได้ในทุกวินาที แต่เราจะประสบความสำเร็จได้

        คงต้องตอบตัวเองก่อนว่า นิยามของความสำเร็จของเราคืออะไร

        เมื่อตอบได้ และทำมันสำเร็จ นั่นอาจนับได้ว่า เกิดมา เราประสบความสำเร็จแล้ว


พลังที่ทรงอำนาจมากที่สุดในชีวิต คือ          ความรัก
สมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ                         ความศรัทธา Faith
ช่องทางการสื่อสารที่ทรงอำนาจมากที่สุด     การภาวนา
สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต                            พลานุภาพของพระเจ้า
สิ่งที่ขาดไม่ได้                                   ความหวัง
นิสัยที่บ่อนทำลายมากที่สุด                     ความกังวล 

 

ขอบคุณบทความดีๆ จาก เรื่องเล่าชวนศรัทธา แม่พระยุคใหม่