แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

หลักในการนับถือตนเอง (The self-esteem Creed)


107629พระเจ้าทรงสร้างฉัน ไม่ใช่เพราะเหตุบังเอิญ
ฉันอยู่ในแผนการของพระองค์
และพระองค์ไม่เคยสร้างสิ่งไร้สาระ
ฉันเกิดมาเพื่อเป็น...
บุคคลที่ประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์
เป็นบุคคลพิเศษ ไม่เหมือนใคร
มีคนเดียวอย่างแน่ชัด
และฉันรักตัวฉัน
ที่จำเป็นที่สุดคือ
ฉันสามารถรักคุณด้วย

ฉันมีความสามารถต่างๆ มีศักยภาพ
มีสิ่งยิ่งใหญ่ในตัวฉัน และ
ถ้าฉันนำสิ่งพิเศษนี้มาใช้
แล้วฉันจะบันทึกชื่อของฉัน
ด้วยการกระทำ...
ฉันเกิดมาในภาพลักษณ์ของพระเจ้า
และในความคล้ายคลึงกันนี้
ฉันจะเพียรพยายามปฏิบัติตาม
พระประสงค์ของพระเจ้า