แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ชัยชนะเหนือความกลัว


คนทั่วไปมีความกลัวหลายสิ่ง กลัวโชคร้าย กลัวเคราะห์กรรมต่างๆ กลัวการเจ็บไข้ได้ป่วย กลัวการพลัดพราก กลัวความตาย กลัวการสูญเสียทรัพย์สินหรือคนที่เรารัก กลัวภัยพิบัติที่จะมาถึงเราอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว แม้จะระวังเท่าไรก็ป้องกันไม่ได้ กลัวอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง กลัวอนาคตอันไม่แน่นอน หรือแม้กระทั่งกลัวว่าตายไปแล้ววิญญาณจะไปไหน นรกหรือสวรรค์? กลัว กลัว และกลัวไปหมด เราช่างช่วยตัวเองไม่ได้เลย ทำดีก็แล้ว ไม่ทำบาปก็แล้ว แต่ทำไมชีวิตยังคงตกอยู่ในบ่วงแห่งความกลัวอยู่อีก

แต่เราทุกคนคงจะอุ่นใจหากมีใครสักคนช่วยให้เราเอาชนะความกลัวได้ คุณรู้ไหมว่าพระคัมภีร์ได้บันทึกชีวประวัติคนจำนวนมากที่เคยรู้สึกกลัว และได้พูดกับพระเจ้าเพื่อขอให้พระองค์ช่วยเขาในสิ่งที่เขากลัว แล้วเขาเหล่านั้นก็ได้พบว่าพระเจ้าช่วยรับเอาความรู้สึกนั้นไปจากเขาได้ แม้ความรู้สึกนั้นจะไม่หายวับไปทันทีเหมือนเราดูมายากล บางครั้งก็ต้องใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปทีละก้าว และบางครั้งเราก็จะรู้สึกว่าเราผ่านมันไปได้อย่างช้าๆ แต่อย่างไรก็ดี พระเจ้าจะช่วยให้เราไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไป

เมื่อพระเยซูใช้ชีวิตอยู่ในโลก พระองค์ประสบความยากลำบากหลายอย่าง และพระองค์ก็รู้สึกกลัวคนทั่วๆ ไปเช่นกัน พระองค์ถูกทอดทิ้ง เป็นที่รังเกียจ ถูกกลั่นแกล้ง เยาะเย้ย ไม่ได้รับความยุติธรรม ถูกปฏิเสธจากคนที่ใกล้ชิด และในที่สุดยังถูกนำไปประหารชีวิต ทั้งที่พระองค์บริสุทธิ์ปราศจากความผิดใดๆ ทั้งสิ้น พระองค์ทรงอธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยให้ความรู้สึกทุกข์ทรมานนี้ผ่านพ้นไป พระองค์เคยอธิษฐานขอด้วยความตั้งใจอย่างแรงกล้าจนเหงื่อไหลท่วมกายเหมือนกับเลือดทีเดียว แต่พระองค์สามารถก้าวผ่านและมีชัยชนะเหนือสิ่งเหล่านี้ เพราะพระเจ้าประทานกำลังและสถิตอยู่ด้วย เมื่อพระเยซูเจ้าเองเคยผ่านความรู้สึกกลัวมาก่อน พระองค์จึงเข้าใจความกลัวในจิตใจของคุณ และที่สำคัญพระองค์สามารถช่วยคุณให้มีชัยชนะเหนือความกลัวได้ เพราะพระองค์ทรงได้รับชัยชนะนั้นแล้ว

 


คุณที่รัก พระเจ้าสัญญาว่าจะอยู่กับคุณในยามที่คุณรู้สึกลัว ดังปรากฏในพระคัมภีร์มากมายหลายข้อ เช่น

อสย. 41:10 อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับท่าน อย่ากังวลใจ เพราะเราเป็นพระเจ้าของท่าน เราจะทำให้ท่านมีกำลังเข้มแข็งและจะมาช่วยเหลือท่านด้วย จริงซิ เราจะยึดท่านไว้ด้วยมือขวาให้ท่านมีชัยชนะ

ยชว. 1:9 เราไม่ได้บอกท่านหรือว่า จงเข้มแข็งและหนักแน่น? ดังนั้น จงกล้าหาญและอย่ากลัวสิ่งใด เพราะไม่ว่าท่านจะไปไหน พระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่านจะสถิตอยู่กับท่าน’

สดด. 34:6 คนยากจนร้องทูล พระยาห์เวห์ก็ทรงฟัง ทรงช่วยเขาให้รอดพ้นจากความคับแค้นทั้งหลาย

สดด. 56:3 ยามที่ข้าพเจ้าหวาดกลัว ข้าพเจ้าก็วางใจในพระองค์

บอกพระเจ้าว่าคุณกลัว
แม้คุณจะมองไม่เห็นพระเจ้า แต่พระเจ้าอยู่ใกล้คุณ คุณจึงสามารถระบายความกลัวของคุณ บอกให้พระเจ้ารู้ บอกพระองค์อย่างตรงไปตรงมาในสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกกลัว พระเจ้าผู้เมตตาจะฟังคุณเหมือนพ่อฟังลูก และพระองค์จะนำพาคุณให้ผ่านพ้นความรู้สึกอันเลวร้ายนั้นไปสู่ความรู้สึกที่มีสันติสุข ขอคุณอย่าได้หมดหวัง ขณะที่กำลังรอคอยเวลานั้น ขอให้คุณวางใจในพระเจ้า พระองค์จะทรงช่วยเหลือคุณอย่างแน่นอน เมื่อคุณตกอยู่ในความยากลำบากและความกลัว

 

“อย่ากลัวเลย”
“อย่ากลัวเลย” พระเยซูพูดประโยคนี้ครั้งแล้วครั้งเล่า พระองค์คงมีเหตุผลที่ดีอย่างแน่นอนจึงได้พูดประโยคนี้บ่อยมาก เพราะโลกนี้มีหลายสิ่งที่น่ากลัว และมนุษย์ก็รู้สึกกลัวไปหมด แต่เราจะต้องไม่ปล่อยให้ความกลัวมีอำนาจเหนือเรา เราจะไม่ปล่อยให้ความกลัวทำลายชีวิตหรือทำให้เราทนทุกขเวทนาอย่างไร้เหตุผล ขอให้ระลึกเสมอว่าเราคือผู้ที่พระเจ้าทรงรัก และพระเจ้าองค์นี้สัญญาว่าจะอยู่กับเราเสมอ และจะนำชีวิตเราให้มีชัยชนะ

 

ฉธบ. 31:6 จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่ากลัวเลย อย่าครั่นคร้ามเขาเลย เพราะพระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่านจะเสด็จไปกับท่าน พระองค์จะไม่ทรงทำให้ท่านผิดหวังหรือทอดทิ้งท่าน”

ลก. 12:6 นกกระจอกห้าตัวราคาขายสองบาทมิใช่หรือ แม้กระนั้นไม่มีนกสักตัวเดียวที่พระเจ้าทรงลืม
ลก. 12:7 ผมทุกเส้นบนศีรษะของท่านถูกนับไว้หมดแล้ว อย่าเกรงกลัวเลย ท่านมีค่ามากกว่านกกระจอกจำนวนมาก

สดด. 56:11 ข้าพเจ้าวางใจในพระเจ้า และไม่หวั่นกลัว มนุษย์ที่ต้องตายจะทำอะไรข้าพเจ้าได้?

อสย. 41:13 เพราะเราคือพระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่าน เราจับมือขวาของท่านไว้ให้มั่นคง บอกท่านว่า “อย่ากลัวเลย เราจะช่วยท่าน”

 

ที่มา หนังสือ ดูเหมือนแพ้ ที่แท้คือชนะ
สมาคมพระคริสตธรรมไทย