แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ไม่แพ้แม้มีทุกข์

จะมีใครใส่ใจกับฉันบ้าง

  • คุณอาจจะผิดหวังกับครอบครัว กับมิตรสหาย หรือกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ ดูเหมือนโลกไม่เข้าข้างคุณเลย คุณอาจจะถูกเอาเปรียบจากสังคมและคนรอบข้าง คุณอาจจะพบกับความโหดร้ายและความยุติธรรม มันทำให้คุณเป็นทุกข์อย่างยิ่ง

แล้วพระเจ้าที่คริสตชนอ้างถึงละ พระเจ้าอยู่ที่ไหน จะช่วยคุณได้อย่างไร

  • มีข้อความมากมายในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าทรงยืนยันว่าพระองค์ทรงอยู่ใกล้คุณ ลองอ่านดูสิ แล้วคุณจะรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียว พระเจ้าทรงรู้ว่าคุณกำลังมีความทุกข์และกำลังปลอบใจคุณ พระองค์บอกกับคุณว่า

จงเรียกเราในยามทุกข์ร้อน เราจะช่วยท่านให้รอดพ้น แล้วท่านจะถวายเกียรติแก่เรา (สดุดี 50:15)

พระองค์ทรงรักษาผู้ชอกช้ำใจ ทรงพันบาดแผลให้เขา (สดุดี 147:3)


ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงฟังความปรารถนาของผู้ขัดสน
ประทานกำลังใจแก่เขา ทรงเงี่ยพระกรรณฟังคำร้องทุกข์ 
เพื่อทรงปกป้องสิทธิของลูกกำพร้าและผู้ถูกข่มเหง
มนุษย์ที่เกิดจากดินจะได้ไม่สร้างความหวาดกลัวอีกต่อไป (สดุดี 10:17-18)


ใช่แล้ว เรารู้แผนการที่เราวางไว้สำหรับท่าน เป็นแผนการที่นำความเจริญรุ่งเรือง ไม่ใช่นำเหตุร้าย เพื่อให้อนาคตของท่านมีความหวังเต็มเปี่ยม — พระยาห์เวห์ตรัส — (เยเรมีย์ 29:11)

 

  • เห็นไหมว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นใครและมีความทุกข์เรื่องอะไร พระเจ้าบอกว่าคุณสำคัญมากสำหรับพระองค์ เพราะพระองค์สร้างคุณมา พระองค์รู้จักคุณดีและรักคุณมากเช่นเดียวกับพ่อแม่รักลูก ยิ่งไปกว่านั้น พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่ทรงรู้ปัญหาความทุกข์ยากต่างๆ ของคุณ และเข้าใจความเศร้าเสียใจของคุณ และนี่คือเหตุผลที่พระองค์อยากจะช่วยคุณและจะไม่มีวันละทิ้งคุณไป ดังนั้น คุณจึงไม่แพ้แม้ในวันที่มีความทุกข์

 

ที่มา หนังสือ ดูเหมือนแพ้ ที่แท้คือชนะ
สมาคมพระคริสตธรรมไทย