ถ้าลูกรักเรา

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ถ้าลูกรักเรา

 

Pray to God


ชายคนหนึ่งเมื่อต้องเผชิญกับความยากลำบาก เขาคุกเข่าลง สวดภาวนาว่า “พระเจ้าข้า ถ้าพระองค์รักลูกจริง ทำไมพระองค์จึงปล่อยให้ลูกต้องทนทุกข์ทรมาน?”

มีพระสุรเสียงจากพระเจ้าตอบเขาว่า “ลูกเอ๋ย ถ้าลูกรักเราจริง ลูกจะทนทุกข์เพื่อเราไม่ได้หรือ?