ภาพรำพึง081

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

เพราะพระบิดาของท่านทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการอะไร ก่อนที่ท่านจะขอเสียอีก  (มัทธิว 6:8 )

21_6