ภาพรำพึง066

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ข้าพเจ้ากำลังทนทุกข์แต่ข้าพเจ้าก็ไม่รู้สึกอาย เพราะรู้ว่าข้าพเจ้ามอบความวางใจไว้กับผู้ใด และมั่นใจว่าพระองค์จะทรงรักษาสิ่งที่ข้าพเจ้ารับมอบไว้จนกว่าจะถึงวันนั้นได้  (2ทิโมธี  1:12)

6_6