ภาพรำพึง045

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ให้ท่านทั้งหลายรักกัน เหมือนดังที่เรารักท่าน (ยอห์น 15:12)

11_5