ภาพรำพึง012

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

คนเกียจคร้านปล่อยให้หลังคาบ้านพังลง คนเฉื่อยชาปล่อยให้หลังคาบ้านรั่ว (ปัญญาจารย์. 10:18)

ecc10_16