ภาพรำพึง 27/8

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

วิบัติจงเกิดแก่ท่านทั้งหลาย ธรรมาจารย์และฟาริสีหน้าซื่อใจคด ท่านปิดประตูอาณาจักรใส่หน้ามนุษย์ ท่านไม่เข้าไปและไม่ปล่อยคนที่อยากเข้า ให้เข้าไปได้”  (มัทธิว 23:13)

27-8