ภาษิตสู่ความสำเร็จ 170

ความรักเป็นเหตุให้มีการริเริ่มช่วยเหลือกันและกัน
แม้ไม่ได้มีการร้องขอ

ความรักที่มั่นคงคือ
ความรักที่ผ่านการทดสอบสถานการณ์ที่ “ยากจะรัก”
และสามารถตัดสินใจ “รัก” ได้